AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

AB MÜKTESEBATI ULUSLARARASI SEMİNERİ: “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE”