Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 26. Olağan Genel Kurul İlanı

Konfederasyonumuzun 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2016 Cumartesi günü saat 09.30’ da ilişikte yer alan gündemi görüşmek üzere Ankara’da Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108 Çankaya, adresindeki Merkez Binamızda yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ilişikteki aynı gündem görüşülmek üzere ikinci toplantı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 09.30’ da Ankara Hilton…